Vier studenten studeren af in Miza Aman. "Onze studenten doen een extra opleiding, waarbij zij in twee maanden nog eens veertig à zestig bevallingen doen." (Foto: Lode Dortland)
Vier studenten studeren af in Miza Aman. "Onze studenten doen een extra opleiding, waarbij zij in twee maanden nog eens veertig à zestig bevallingen doen." (Foto: Lode Dortland) (Foto: )

Vlaardinger Lode actief in Ethiopië

Vlaardinger Lode Dortland is regelmatig in Afrika en dan vooral in Ethiopië. Hij heeft daar een programma opgestart om vroedvrouwen op te leiden. De Bilma Foundation draagt zo bij aan het verminderen van moedersterfte.

Door Frans Assenberg

Vlaardingen - Dat is de voornaamste doelstelling van Bilma Foundation actief in Zuid-Ethiopië. Moedersterfte in Ethiopië is nog steeds honderd maal hoger dan in Nederland. En moet veel lager, beoogt de organisatie.

Lode: "Het beste krijg je de moedersterfte omlaag door het bieden van goede zorg gedurende de zwangerschap en tijdens de bevalling. Daarbij helpt Bilma Foundation door het financieel mogelijk te maken, zodat jonge vrouwen uit veraf gelegen gebieden een opleiding kunnen volgen om vroedvrouw te worden.

"De meeste vroedvrouwen zullen na het behalen van hun diploma aan een Health Center of een Primary Hospital in hun streek gaan werken waar ze vandaan komen. Deze vrouwen krijgen er een studiebeurs voor."

Ik vraag hem waarom hij dit werk doet. "Ik heb in 2010/11 een wetenschappelijk onderzoek in Ethiopië gedaan naar de hoogte van moedersterfte en de bereikbaarheid van voorzieningen waar je kunt bevallen. Ik was onder de indruk hoe gevaarlijk zwanger zijn daar is en besloot een programma te starten om vroedvrouwen op te leiden. In 2014 heb ik daarvoor een overeenkomst met het Regionale Gezondheids-bureau (SNNPR) afgesloten, een afdeling van het federale Ministerie van Volksgezondheid.

Gelukkig

Lode Dortland: "Dit gezondheidsbureau is heel gelukkig met onze bijdrage aan het opleiden van de vroedvrouwen. De normale studenten krijgen alleen het collegegeld gefinancierd.

"Voor onze studenten wordt het collegegeld betaald en zij krijgen daarnaast een maandelijkse som geld ter ondersteuning (een studiebeurs voornamelijk voor huisvesting en voeding).

Opleiding

"Doordat wij dit doen, kunnen studenten ook uit heel ver afgelegen gebieden deze opleiding krijgen. Dat lukt de overheid niet omdat zij geen studiebeurzensysteem vormgegeven hebben."

Lode komt als sinds 1998 tamelijk vaak in Ethiopië. Reeds in 2005 heeft hij de stichting opgericht, maar toen nog zonder dit specifieke doel: het verminderen van moedersterfte.

"Hiervoor leiden we nu jaarlijks zes studenten op die daarvoor van ons een studiebeurs krijgen. Na drie jaar opleiden hebben we dus gemiddeld 18 studenten onder onze hoede. Die studiebeurs is nodig om studenten aan te kunnen trekken uit de meest veraf gelegen gebieden.

Studenten

"De studenten doen de reguliere HBO-opleiding tot vroedvrouw. Maar omdat ze tijdens hun 'normale' opleiding te weinig ervaring opdoen, krijgen onze studenten nog een extra opleiding, waarbij zij in twee maanden nog eens veertig à zestig bevallingen doen."

Lode is uitvoerend directeur van de stichting Bilma Foundation. "Mijn bestuur (met 3 leden, onbezoldigd) controleert de lopende zaken en de financiën. We krijgen subsidies van fondsen en donaties van particulieren. Elk jaar moet er opnieuw voor fundraising gezorgd worden. In Ethiopië regel ik zelf het overleg over de hoofdzaken, maar meestal vanuit hieruit, dus op afstand."

Giften

Bilma Foundation is een ANBI Stichting en wordt ondersteund met giften. Zij is met dit project sinds 2014 actief en is gevestigd in Vlaardingen. Kijk ook op:

bilmafoundation.eu/nl

Meer berichten