cof
cof

SP-wethouder Hoekstra stapt uit college

Door Peter Spek

VLAARDINGEN – De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra is uit het college van burgemeester en wethouders gestapt. In een fel en soms emotioneel debat bleef de SP, de partij van Arnout Hoekstra, vasthouden aan de door de partij ingediende motie, dat het uit moet zijn met de politieke vernieuwing in de haringstad en dat de politici weer terug moeten gaan naar de tekentafel  voor herinvoering van een klassiek coalitieakkoord.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma was in de ogen van de socialisten een mislukking geworden en zorgde ervoor, dat de wethouders bijna vleugellam aan het besturen waren. Het raadsprogramma werd na de verkiezingen van afgelopen maart opgesteld door alle twaalf partijen in de gemeenteraad, maar tijdens de begrotingsbehandeling lagen de politieke partijen al niet op één lijn. De SP kreeg geen meerheid voor het voorstel in de motie om de politieke vernieuwing te heroverwegen en na enkele schorsingen van de vergadering  voor spoedoverleg met burgemeester Jetten,  bleef er voor Hoekstra niets anders over dan zijn ontslag aan te bieden.

Motie

De motie werd met 25 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen. Na een periode van raadslid en acht jaar wethouder verlaat een daadkrachtige en kundige wethouder noodgedwongen het college, dat nu achterblijft met vier betrekkelijk onervaren wethouders. De taken van Arnout Hoekstra zullenvoorlopig verdeeld worden onder de andere wethouders en er zal uitgekeken worden naar een nieuwe wethouder. Partijen zegden na afloop van het debat alles op alles gezet te hebben om de SP op andere gedachten te brengen en Arnout Hoekstra binnenboord te houden, maar de SP bleef volharden in haar standpunt.

Veel bereikt

"Het college van burgemeester en wethouders betreurt het vertrek van Hoekstra en heeft bewondering en respect voor de wijze waarop hij als wethouder zijn taken heeft vervuld voor Vlaardingen. Arnout Hoekstra heeft bijna acht jaar wethouderschap op zijn naam staan en heeft veel bereikt in verschillende portefeuilles. Hij heeft in de crisisperiode de schuldenlast weggewerkt en ook in het huidige college een constructieve bijdrage geleverd. Het college heeft de samenwerking als zeer prettig ervaren", is een eerste reactie van de achtergebleven wethouders en burgemeester Annemiek Jetten.

Passie

Het CDA laat in een reactie weten. "Wij betreuren het vertrek van wethouder Hoekstra. Hij heeft acht jaar met passie voor de stad verantwoordelijkheid gedragen en kon daarbij rekenen op de steun van de CDA-fractie. Het CDA had graag verder gegaan met de SP en samen verder gebouwd aan de stad. Wij zien nog steeds voldoende kansen om het raadsprogramma te laten slagen. De fractie voelt zich daarin gesteund doordat bijna alle partijen hebben uitgesproken dat de gemeenteraad beter moet gaan werken, zodat een daadkrachtig bestuur mogelijk is," zegt Corné Venema, fractievoorzitter van het CDA.

Meer berichten