Leerlingen knutselen in het thema Vriendschap
Leerlingen knutselen in het thema Vriendschap (Foto: Ria Krak)

Vlaardingse Dagschool Erasmus in de ban van vriendschap

Vlaardingse Dagschool Erasmus is heel actief tijdens de Kinderboekenweek. Het thema ‘Vriendschap’ sluit helemaal aan op het Vreedzame School principe en wordt in alle groepen op allerlei manieren vormgegeven. Tijdens de kick-off las Sabine Veltman voor hoe Jip en Janneke vriendjes zijn geworden. Daarna werd er een filmpje bekeken van Saïd en Jonathan, de twee grote matties van het Klokhuis. Hierin was heel duidelijk te zien hoe vriendschap eruit ziet en wat je dan allemaal met elkaar deelt. ‘Haha, zelfs hoofdluis deelden ze in het filmpje’, aldus Sabine Veltman.

Na de kick-off ontvingen alle groepen een voorleesboek en een werkboek, waarmee de klassen actief aan de slag zijn gegaan.

Activiteiten in de groepen

Er zijn workshops vriendschapsbandjes maken georganiseerd voor alle groepen. Hieraan leveren ouders een grote bijdrage. Het is fijn dat ouders komen helpen met dit soort activiteiten, zodat alle leerlingen geholpen kunnen worden als het nodig is. Ria Krak: ‘Iedere groep studeert een optreden in, gebaseerd op het thema, zoals een liedje, toneelstukje, sketches, et cetera. Dit wordt tijdens de feestelijke afsluiting op 11 oktober 2018 door de groep opgevoerd. Daarna is er nog een kijkmiddag waar de ouders kunnen kijken welke knutselwerkjes hun kind heeft gemaakt tijdens de Kinderboekenweek.’

Daarnaast wordt er in alle groepen natuurlijk ook extra voorgelezen. Mariska Doorgeest: ‘Uiteraard lees je al heel veel voor door het hele jaar heen, maar de Kinderboekenweek heeft als doel om kinderen te laten zien dat lezen heel veel plezier kan brengen. De kinderen kunnen zich enorm inleven in het verhaal als ze worden voorgelezen. Dat is heel mooi om te zien.’ Sabine Veltman: ‘In alle groepen zijn kinderen bezig om 3 bladen voor de Kinderboekenweekkrant te maken. In groep 8 maken ze bijvoorbeeld een woordzoeker. Daarbij merken ze dat dat nog helemaal niet zo gemakkelijk is, want je moet ervoor zorgen dat woorden meer kanten op gezocht kunnen worden. En niet allemaal horizontaal te vinden zijn. Dus dat gaan ze dan oplossen. Ze zijn daardoor wel heel erg bezig met taal en lezen. En laat dat nou net de insteek van de Kinderboekenweek zijn.’

Over de school en peuterspeelzaal

Vlaardingse Dagschool Erasmus beschikt ook over een inpandige peuterspeelzaal. Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten, dat zijn de kernfuncties van de peuterspeelzaal Erasmus. Kinderen van 2 tot 4 jaar leren in een ongedwongen sfeer en in een veilige omgeving om met leeftijdsgenootjes om te gaan. Kinderen komen gemiddeld twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Bent u geïnteresseerd in de peuterspeelzaal? U bent van harte welkom om eens te komen kijken. Het telefoonnummer is 06- 452 40 538. Via de website van Wijzer in Opvang & Onderwijs (www.wijzer.nu) kunt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal.

Bent u geïnteresseerd en wilt u kennismaken met Vlaardingse Dagschool Erasmus? Belt u dan voor een rondleiding en nadere kennismaking naar Nuriye van Gelderen via telefoonnummer 010-434 99 68. U bent van harte welkom!

Meer berichten