Frans Assenberg heeft ruim twee jaar gewerkt aan zijn boek over de jaren net na de Tweede  Wereldoorlog. (Foto: Peter Spek)
Frans Assenberg heeft ruim twee jaar gewerkt aan zijn boek over de jaren net na de Tweede Wereldoorlog. (Foto: Peter Spek) (Foto: Peter Spek)

Nieuw boek: 'En toch werd alles beter'

door Peter Spek

Voor Vlaardinger Frans Assenberg zijn de jaren net na de Tweede Wereldoorlog magische jaren. Al heeft hij die periode zelf niet bewust meegemaakt -hij werd geboren in 1946- is hij wel de geschiedenis ingedoken van het Vlaardingen tussen 1945 en 1950. Na een voorbereiding van twee jaar presenteert hij zaterdag zijn boek 'En toch werd alles beter'.

VLAARDINGEN – "Het was vooral de nieuwsgierigheid naar die periode die mij op het idee bracht dit boek te schrijven", begint Frans Assenberg zijn verhaal. "Maar ook uit mededogen met de slachtoffers, mensen die na de vooroorlogse crisisjaren, de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en de uitermate moeilijke periode erna moesten zien te overleven. Dat fascineerde mij." Uit de geraadpleegde literatuurlijst blijkt dat Frans Assenberg niet over één nacht ijs is gegaan. "Het boek had wel twee keer zo dik kunnen zijn, maar ik heb mij uiteindelijk beperkt tot de in mijn ogen belangrijkste gebeurtenissen van die tijd en de gevolgen voor de toekomst."

De Vlaardinger, die inmiddels twintig boeken op zijn naam heeft staan, constateerde dat voor velen de periode na de Tweede Wereldoorlog in Vlaardingen een zeer moeilijke tijd was. "Er was gebrek aan alles. Toen de bevrijdingsfeesten voorbij waren en het gewone leven weer zijn loop nam, bleek dat met name het tekort aan huizen nijpend was. Er was bij de overheid een groot tekort aan geld en bouwmaterialen waren schaars, terwijl de mannen uit Duitsland terugkwamen ontstond een gebrek aan voedsel."

Assenberg constateerde dat in 1947 het bouwen van nieuwe woningen in gang was gezet met het realiseren van huizen in de Javastraat. De eerste nieuwbouw na de bevrijding. "En vond de aanbesteding plaats van de bouw van 120 woningen aan de Parallelweg en de Diepenbrockstraat. Ook op de Anthony Knottenbeltsingel en de Dirk Schaferstraat stond nieuwbouw gepland."

De speurtocht naar de jaren net na de Tweede Wereldoorlog leverde Assenberg overigens ook een emotioneel moment op. ''Ik stuitte op een krantenberichtje uit 1947 onder de kop 'Vlaardingse soldaat gesneuveld'. Ik las verder en tot mijn verbazing kwam ik de naam tegen van mijn eigen neef: Sietse Buisman. Hij werd 22 jaar en was de eerste Vlaardinger die door directe oorlogshandelingen in Indië het leven liet. Het juiste relaas van wat er toen heeft plaatsgevonden op Sumatra kreeg ik onder ogen via mijn nicht Willie, de zus van Sietse. Zij had een stapel brieven die hij had geschreven, waarvan ik het bestaan niet wist, maar die een goed beeld geven van die tijd."

Frans Assenberg heeft een aantal brieven die Sietse Buisman schreef aan zijn ouders, broer en zussen in het boek geplaatst.

Presentatie

Frans Assenberg presenteert zijn boek op zaterdag 15 september om 14.00 uur op de benedenverdieping van boekhandel Plantage Pontier aan het Veerplein. Belangstellenden zijn welkom.

Meer berichten