Nieuwe wachtkamer voor kinderen Spoedeisende Hulp Franciscus Gasthuis

Regio - Een opname op de Spoedeisende Hulp is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis, vooral voor kinderen. Op de Spoedeisende Hulp in Franciscus Gasthuis wordt er daarom gewerkt aan een kindvriendelijke wachtkamer en acute behandelkamer. De wachtkamer wordt voorzien van vaststaand spelmateriaal voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Kinderen voelen zich hierdoor meer op hun gemak. In de acute behandelkamer worden kinderen straks met behulp van licht en beeld afgeleid tijdens hun behandeling. Deze projecten worden gerealiseerd dankzij een donatie van Stichting DaDa. Naast de kindvriendelijke wachtkamer en acute behandelkamer komt er op de Spoedeisende Hulp ook een huiselijke familiekamer. Hier kunnen naasten van de patiënt zich even terugtrekken en de nodige telefoongesprekken voeren. Ook kan de arts hier in alle rust in gesprek met de familie. De familiekamer wordt mogelijk gemaakt door De Vrienden van het Havenziekenhuis. De projecten worden naar verwachting najaar van 2018 gerealiseerd. Het Franciscus Vriendenfonds bedankt de sponsoren voor hun bijdrage.

Meer berichten