De jeugd heeft de toekomst! Zeker en met name in Museum Vlaardingen. (Foto: Frans Assenberg).
De jeugd heeft de toekomst! Zeker en met name in Museum Vlaardingen. (Foto: Frans Assenberg). (Foto: )

Gedegen advies voor het museum

Frans Assenberg

'Overtuigd dat er kansen liggen'

Onlangs heeft Museum Vlaardingen een lange brief gestuurd naar B&W, die het op zijn beurt weer doorstuurde naar leden van de gemeenteraad. De brief is opgesteld door de extern adviseurs, Gert-Jan van der Vossen en Nicolette Bartelink. Naast een stuk historie geven de adviseurs aan welke kansen er liggen voor de toekomst. Een samenvatting van de voorstellen.

Vlaardingen - Na een kleine opsomming van nare dingen die het museum meemaakte, geven de adviseurs aan dat er kansen liggen die zodanig zijn dat er binnen drie jaar een gezond museum staat dat zich kan laven aan 2,3 miljoen mensen die in een straal van 30 km van het museum wonen. Al deze mensen hebben behoefte aan recreatie en ontspanning. Ook omdat de museum-dichtheid in Zuid-Holland relatief laag is. Kansrijke groepen zijn onder andere ondernemende, actieve senioren, mensen die geïnteresseerd zijn in 'thematische onderwerpen', gezinnen met kinderen en schoolklassen van het middelbaar en voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen toeristen van buiten de regio naar het museum worden getrokken.
De adviseurs: "Bovendien liggen er kansen om naast het traditionele 'witte' publiek', meer groepen met een niet-Nederlandse achtergrond naar het museum te trekken. Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke diversiteit qua publiek. Voor Vlaardingen en de regio snijdt het mes aan meer kanten. Naast een kwalitatieve bijdrage aan het culturele landschap, met als gevolg versterking van de sociale cohesie, zullen bij een toenemend aantal bezoekers ook positieve economische effecten optreden: bezoekers pikken namelijk ook een terrasje mee of bezoeken winkels." Museum Vlaardingen kan volgens de adviseurs meer profiteren van de geschiedenis van stad en regio. Zeker als daar ook de waardevolle archeologische vondsten bij worden betrokken en de ontwikkeling van de visserij en het leven in de Delta. Het is dan wel noodzakelijk om het museum 'te laten wortelen in de brede Vlaardingse samenleving en de regio eromheen.'

Meer berichten