Dirk lll ontpopte zich na zijn zegetocht uit het Oranjepark als een ware rockzanger op het overvolle Veerplein. (Foto: Peter Spek)
Dirk lll ontpopte zich na zijn zegetocht uit het Oranjepark als een ware rockzanger op het overvolle Veerplein. (Foto: Peter Spek) (Foto: )

Nepnieuws gaf Dirk lll de overwinning

Peter Spek

Waylon zorgt voor vol Veerplein

Nepnieuws is van alle tijden. Dat bleek wel uit de ontboezeming van Dirk III na zijn zegetocht afgelopen vrijdag vanuit het Oranjepark naar het Veerplein. Op symbolische wijze werd zijn overwinning in de Slag bij Vlaardingen op het keizerlijk leger in 1018 op indrukwekkende wijze gevierd, omringd door honderden uitbundige Vlaardingers.

VLAARDINGEN – Na zijn zegetocht uit het Oranjepark liet Dirk lll op het podium op het Veerplein weten, dat hij op 29 juli 1018 zag dat de zwaarbewapende krijgers onder leiding van Godfried van Lotharingen, gezant van de Duitse Keizer Hendrik ll, die normaal te paard ten strijde trokken, nu marcheerden richting de burcht in Flardinga. "De drassige omgeving en grote waterpartijen bemoeilijkten de opmars. Het leger van Godfried van Lotharingen maakte op enig moment een omkerende beweging en hiervan maakten wij gebruik door in de achterhoede het nepnieuws te verspreiden dat de mannen van Godfried van Lotharingen op de vlucht geslagen waren. Er brak prompt paniek uit in de achterste gelederen van het keizerlijk leger en ondanks het numerieke overwicht wisten wij verrassend het leger te verslaan", liet Dirk lll het publiek weten.
De eerste grote veldslag in de geschiedenis van het graafschap dat later Holland zal heten, is gewonnen door Dirk lll. En die overwinning deed de krijgsman afgelopen vrijdagavond nog een dunnetjes over op een overvol Veerplein. Het vormde het hoogtepunt van het Stadsspektakel, dat begon met een bonte stoet van trommels en banieren gevolgd door schapen, boeren, burgers, buitenlui en gilden.

Veel Vlaardingers waren gekleed in een outfit uit 1018. Dat Dirk lll niet alleen kon vechten, bleek even later, toen hij zich ontpopte als rockzanger. Joris Lutz was in de huid gekropen van Dirk lll en vermaakte het publiek later met zijn optreden. Na de veldslag in de Broekpolder van een week eerder, was er wederom veel belangstelling voor alles wat met de overwinning van Dirk lll in 1018 te maken had met op zaterdag een middeleeuwse markt in het centrum van de stad en boogschieten onder de historische Lijnbaan.

Huwelijken

En natuurlijk de huwelijksvoltrekkingen op het stadhuis van de bruidsparen Sylvia van Delft en Theo Lagendijk en Morena de Kok en Boris Lenting. De in middeleeuwse sfeer voltrokken huwelijken trokken veel publiek, waarbij Dirk lll natuurlijk duidelijk aanwezig was. Het Stadsspektakel werd in stijl afgesloten met een optreden van Waylon op het Veerplein.
Al snel bleek dat de belangstelling zo groot was, dat de toegangshekken, in verband met de veiligheid, werden gesloten en veel Vlaardingers alleen konden genieten van de muziek maar niet van het optreden van Waylon op het podium. Dat zorgde voor teleurgestelde gezichten op en rond het Veerplein van fans van Waylon.

Meer berichten