Jacky Silos werd twee jaar geleden gekozen tot politicus van het jaar. Die titel verzilverde zij nu met het wethouderschap. (Foto: Peter Spek)
Jacky Silos werd twee jaar geleden gekozen tot politicus van het jaar. Die titel verzilverde zij nu met het wethouderschap. (Foto: Peter Spek) (Foto: )

Vlaardingen heeft een nieuw college

Peter Spek

Vlaardingen heeft een nieuw college. Na maanden van onderhandelen over een nieuw politiek akkoord, werden de vijf wethouders vorige week geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat uit vier nieuwe wethouders. De nieuwkomers zijn Jacky Silos (CDA), Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen), Bart Bikkers(VVD) en Bart de Leede (GroenLinks). Arnout Hoekstra(SP) zet zijn wethouderschap in dit college voort met een nieuwe termijn.

VLAARDINGEN – De vijf wethouders hebben ook al de taken verdeeld. Frans Hoogendijk neemt economische zaken en havens, vestigingsklimaat, burgerparticipatie en communicatie, handhaving en toezicht, stadspromotie en personeel en organisatie onder zijn hoede. Arnout Hoekstra: bouwen en wonen, grondzaken en vastgoed, ruimtelijke ordening, financiën en coördinatie aanpak woonoverlast. Bart Bikkers: duurzaamheid, energietransitie en milieu, verkeer en vervoer, sport, dienstverlening, data en digitalisering en Europese stimuleringsfondsen. Bart de Leede: klimaatadaptatie, openbare ruimte en groen, afvalinzameling, participatiewet en armoedebeleid, cultuur en monumenten, evenementenstimulering, coördinatie omgevingswet en biodiversiteit en dierenwelzijn. Jacky Silos: zorg en ondersteuning, jeugd, onderwijs, maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie en maatschappelijke opvang.
Al meteen werd het nieuwe college bestookt met vragen van oppositiepartij Beter voor Vlaardingen, waarom er 75.000 euro extra nodig was om de Slag bij Vlaardingen van het afgelopen weekend veilig te laten verlopen. De Veiligheidsregio Rotterdam had dit verzoek gedaan na een inspectie langs de evenementen en concludeerde dat er tribunes moesten komen met vaste zitplaatsen in plaats van banken en extra verkeersregelaars. Ook moest de infrastructuur verder worden aangepast om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te verbeteren. Ook het aantal belangstellenden werd aangepast van 15.000 naar 25.000. Het college kon niet anders doen dan dit bedrag toezeggen aan de stichting, verantwoordelijk voor de uitvoering van dit evenement.
Oppositiepartij Stadsbelangen roerde zich ook al zo vlak na de installatie van het nieuwe college. Deze partij zegde vorige week de vervolgbijeenkomst af naar 's Gravenzande voor het verder uitwerken van het politiek akkoord. "Stadsbelangen Vlaardingen is informatie moe," liet steunraadslid Herman Berkhout weten. "Wij zijn er een beetje klaar mee. Wij voeren misschien niet altijd het hoogste woord, maar hebben wel aangegeven dat wij vinden dat het formatieproces simpel en kort zou moeten zijn.''

Meer berichten