Logo grootvlaardingen.nl


Het geloof speelde in de afgelopen eeuwen een zeer belangrijke rol in de Vlaardingse samenleving. (Foto: Frans Assenberg)
Het geloof speelde in de afgelopen eeuwen een zeer belangrijke rol in de Vlaardingse samenleving. (Foto: Frans Assenberg)

Klus om 1000 jaar in woord te vangen

De presentatie van het nieuwe boekje in de serie Van 't Oft naar 't Oofd werd bijgewoond door een groot aantal fans van Jan Anderson, want zijn Streekmuseum was tjokvol. Al deze mensen waren afgekomen op de opening van zijn grote tentoonstelling over 1000 jaar Vlaardingen 1018 – 2018 en het verschijnen van het gelijknamige boekwerk.

Vlaardingen - Anderson lijkt er geen genoeg van te krijgen want het was alweer nummer 50 in zijn uitgavereeks. Ditmaal had hij niet de journalist van dit epistel voor zijn uitgeverskarretje gespannen want hij tekende er zelf voor. De niet geringe eer voor het in ontvangst nemen van het eerste nummer viel niet alleen de burgemeester ten deel, ook de directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Holland in Delft, mevrouw Judith Tegelaar, was er speciaal voor naar de haringstad afgereisd. Na deze plechtigheden was het de bedoeling dat de bezoekers in groepen via het smalle trappetje de tentoonstelling op de zolder aan een nadere inspectie gingen onderwerpen. Maar, achterin het museum was ook iets te drinken met een weinig alcohol erin waardoor de fotografen op de bovenverdieping tevergeefs en een beetje in de war geduldig moesten wachten op de gasten. Hoe dan ook, het samenzijn had weer een dorpskarakter, bijna iedereen kwam wel iemand tegen die hij of zij kende. Met andere woorden (om een variant van Eberhard van der Laans woorden postuum te gebruiken): Vlaardingen is een lieve stad!

Het was voor het personeel van het Streekmuseum een hele klus om 1000 jaar Vlaardingen door middel van een tentoonstelling en een boekje in woord en beeld te brengen. Met de expositie als leidraad verzamelde Anderson een klein aantal afbeeldingen over een groot aantal Vlaardingse jaren. Een hele opgave want wat kies je wel en wat niet? De museumdirecteur koos er in ieder geval voor om aandacht te schenken aan de ontwikkeling van de stad, aan de kerk van de Angelsaksische monnik Willibrord, die hier het geloof kwam verkondigen, over stad in de 13e eeuw, over de Vlaardingencultuur en nog veel meer.

1 reactie
Meer berichten
Shopbox