Bewoners betrekken bij welzijn wijk

Na het opknappen van het in verval geraakte Burgemeester de Bordesplein door bewonersplatform Oud Ambacht, richt de actieve groep bewoners van de woningen met de rode daken in Vlaardinger Ambacht zich op de toekomst van de wijk. "Het vernieuwde plein, met als unieke attractie een buurtpodium, heeft de saamhorigheid hier sterk bevorderd. Het smaakt naar meer", zegt Hermine Koning.

VLAARDINGEN – Samen met Suzan Nout, Mieke Gaxiola-Peters, Loek Snijders en Kees Clement is de blik van Koning gericht op een duurzame toekomst. "Dat kan van alles zijn. Op ons lijstje staat onder andere veiligheid, groene tuinen, waterbeheersing, parkeren, maar vooral het welzijn van de bewoners", zegt ze. Het gesprek komt nog even op de vernieuwde inrichting van het De Bordesplein. "Het is een plein geworden voor jong en oud. Een aantrekkelijk parkje met zitplekjes, paadjes, een speelboom, vogeldrinkplaatsje, frisse groene gazons en mooie bomen en planten. Uniek is een klein buurtpodium voor bijvoorbeeld optredens, waar gretig gebruik van is gemaakt afgelopen zomer."
Rond het Burgemeester de Bordesplein bevonden zich in het verleden allerlei winkeltjes, waar de bewoners elkaar met enige regelmaat tegenkwamen en sociale contacten ontstonden. "Die winkeltjes zijn allemaal verdwenen, het vernieuwde plein fungeert nu als ontmoetingsplaats, maar wij willen de bewoners nóg meer betrekken bij het welzijn van de wijk."

Het bewonersplatform bedenkt niet alles zelf. "Zeker niet. Wij luisteren goed naar de wensen van bewoners. Als er opmerkingen zijn of mensen vinden dat dingen beter kunnen, dan kijken we naar wat mogelijk is. Aan wijkagent Bert van Delden hebben wij een uitstekend klankbord", zegt Hermine Koning. "Een probleem is bijvoorbeeld de waterbeheersing. De afgelopen tijd is het meermalen voorgekomen dat door de hevige regenval straten en tuinen onderliepen. Dat kun je wijten aan klimaatverandering, maar ook aan het feit dat bewoners steeds vaker groen vervangen voor stenen. Dat willen wij voorkomen." Ook het roekeloos parkeren van auto's is een terugkerend item. "Deze wijk is natuurlijk niet berekend op de grote hoeveelheid auto's van dit moment. Hoe gaan wij dat met elkaar oplossen? Maar ook de veranderde samenstelling van de wijk heeft de aandacht. Veel ouderen verlaten de wijk en maken plaats voor jonge gezinnen. Is er nog wel voldoende speelruimte aanwezig, allemaal zaken die we bekijken."
Wo 4 april is er weer een info-avond voor de wijk, in het Groen van Prinsterer, 19.30 uur.

Meer berichten