Wethouder Bert van Nieuwenhuizen: "Ik kan me niet voorstellen dat de raad zegt 'Dat willen we niet', want de urgentie is hoog. De urgentie is er nu, we moeten gewoon door! (Foto: Britt Planken)
Wethouder Bert van Nieuwenhuizen: "Ik kan me niet voorstellen dat de raad zegt 'Dat willen we niet', want de urgentie is hoog. De urgentie is er nu, we moeten gewoon door! (Foto: Britt Planken) (Foto: Britt Planken)

Hoop voor de binnenstad

VLAARDINGEN - Wethouder Bert van Nieuwenhuizen (Economische zaken, onderwijs en organisatie) duimt voor een akkoord op het Centrumplan. Donderdag wordt het besproken tijdens de commissievergadering. Een besluit volgt tijdens de raadsvergadering op 25 januari.

"De urgentie is hoog!", benadrukt Van Nieuwenhuizen meerdere malen. "Het is inmiddels 2 voor 12." Hij kan zich dan ook niet voorstellen dat de gemeenteraad het Centrumplan zal afwijzen. "Iedereen is het er over eens dat er snel iets moet gebeuren!" Een jaar geleden benoemde het college de (her)ontwikkeling van de binnenstad als topprioriteit. Daarop volgde de Kadernota 'Samen aan zet', waarin een behoorlijke ambitie voor de binnenstad werd geformuleerd: 'In 2030 moet de Vlaardingse binnenstad levendig, modern, compact, compleet en comfortabel zijn.' Wie nu een rondje door het stadshart loopt, weet dat er genoeg werk aan de winkel is. Geen tijd te verliezen dus! In het Centrumplan - dat bijzonder kort en bondig is geschreven - staat een viertal opgaven waar men zich op zal richten. Op één prijkt 'heroriëntatie van de winkelstructuur'. Na verschillende onderzoeken blijkt Vlaardingen op een leegstand en overcapaciteit van minstens 15% uit te komen. Het winkelgebied is dus te groot en de aandacht moet worden gericht op het aantrekkelijk maken van het kernwinkelgebied, dat bestaat uit het Liesveld, het Veerplein en de aanloopstraten. Ook de Hoogstraat hoort erbij, maar is geen zorgenkindje omdat het zich 'lijkt te ontwikkelen tot goedlopend winkel- en verblijfsgebied' - aldus het Centrumplan. Van Nieuwenhuizen denkt dat de Korte Hoogstraat, Fransenstraat en Kuipersstraat als eerste moeten worden aangepakt, aangezien vastgoedeigenaren niet willen investeren zolang de buitenruimte niet op orde is. De tweede opgave in het plan wordt 'functiemenging en verbinding' genoemd. Van Nieuwenhuizen legt uit: "De bedoeling is dat we plekken die net buiten het centrum liggen, zoals Museum Vlaardingen en de Stadsgehoorzaal, op een verantwoorde manier met het centrum verbinden. Bijvoorbeeld door aanlooproutes zo mooi mogelijk te maken, of te zorgen voor duidelijke bordjes." Ook het toevoegen van 'kansrijke woonvormen' - onder andere door panden zoals het huidige Waaigat een woonbestemming te geven - valt hieronder. Uiteraard kon ook het parkeerissue niet ontbreken in het Centrumplan. Vooral de garages moeten door meer mensen worden gebruikt. Parkeren volledig gratis maken, is een utopie, laat Van Nieuwenhuizen vast weten. "Ik wou dat het kon, maar dat is in centra van steden simpelweg onmogelijk. Als we niet reguleren, wordt het een zooitje." Hekkensluiter van het plan is de opgave 'bruisende binnenstad'. "Terrasjes op het Veerplein, vergroening - en dan niet alleen 'n simpel plantenbakkie - , kunst en cultuur", denkt de wethouder hardop. Er is al een bedrag van 2,6 miljoen gereserveerd voor 2018 en 2019. Er kan dit jaar dus al geld worden uitgegeven om enkele plannen te realiseren. Het is nu slechts wachten op groen licht van de raad.

Meer berichten