Logo grootvlaardingen.nl


Een heel klein deel van de 120.000 objecten van het Streekmuseum Jan Anderson. Deze voorwerpen zijn onderdeel van de tentoonstelling 'Vlaardingen Werkte' (Foto: Frans Assenberg).
Een heel klein deel van de 120.000 objecten van het Streekmuseum Jan Anderson. Deze voorwerpen zijn onderdeel van de tentoonstelling 'Vlaardingen Werkte' (Foto: Frans Assenberg). (Foto: Frans Assenberg)

Vrijwilligers beschrijven alle objecten

Vlaardingen - Jan Anderson van het Vlaardingse Streekmuseum heeft sinds kort de beschikking over vrijwilligers die de collectie op professionele manier registreren. Dankzij een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan hij een half jaar erfgoedspecialiste Julia Hartendorp inhuren voor dit project.

Jan Anderson wil er voor zorgen dat alle voorwerpen in zijn Streekmuseum worden beschreven. Dat is een hele klus want hij heeft een collectie van meer dan 120.000 objecten die voornamelijk uit Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht komen. Enige jaren geleden inventariseerde Peter de Haas de verzameling voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Een monsterklus want het ging om zo'n 11.000 onderdelen. Verder heeft vrijwilliger Hans Bakker zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het vastleggen en fotograferen van nog eens 10.000 voorwerpen. Museumwerkgroep Ambachtsman heeft het nieuwe project op touw gezet. Anderson heeft in vele jaren met niet aflatende ijver een zeer breed scala aan spullen bijeengebracht en over elk dingetje een notitie gemaakt. Deze aantekeningen vormen de basis van de vrijwilligers die het registratiewerk uitvoeren. Anderson is inmiddels 81 jaar en hij vindt dat zijn levenswerk goed moet worden vastgelegd. Het registreren kan derhalve als een enorm testament worden beschouwd. Doel is om alles dat Jan Anderson heeft verzameld en op papier gezet wordt gedigitaliseerd in het informatiesysteem AdLib. Professional Julia Hartendorp begeleid deze immense klus: "Om Jan Anderson zelf zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, ben ik aangesteld. Na mijn afstuderen in juli 2017 van de opleiding Cultureel Erfgoed wordt dit mijn eerste grote project. Ik ben blij deze kans te krijgen als erfgoedspecialiste. Ik zal functioneren als 'meewerkend voorvrouw.' Ik ga vooral de vrijwilligers wegwijs maken in de collectie en in de wereld van basisregistratie met het programma AdLib." Naast registratie zullen de objecten ook worden gefotografeerd en als het nodig mocht zijn een andere plek krijgen in de verzameling van het Streekmuseum. Julia: "Ik zal naast mijn werk ook aanspreekpunt zijn voor de vrijwilligers." De groep registratoren bestaat nu uit acht vrijwilligers die in Vlaardingen of omgeving wonen. De gehele registratie zal ongeveer 20 jaar in beslag nemen. Het Streekmuseum heeft 150 deelcollecties die in twee depots zijn ondergebracht. Zo is er bijvoorbeeld een verzameling muizenvallen. Wekelijks worden voorwerpen aangeboden aan het museum die dus ook weer zullen moeten worden geregistreerd. De verwachting is dat binnenkort de vastgelegde gegevens via internet toegankelijk zijn.

Meer berichten

Shopbox