Logo grootvlaardingen.nl


Gewoon een stukje fietsen met een duofiets verruimt al de horizon voor veel senioren en levert een scala aan sociale contacten op. (Foto: Vlaardingen in Beweging)
Gewoon een stukje fietsen met een duofiets verruimt al de horizon voor veel senioren en levert een scala aan sociale contacten op. (Foto: Vlaardingen in Beweging) (Foto: Peter Spek)

Gezond oud worden in Vlaardingen

Vlaardingers boven de 55 sporten te weinig. Sociale contacten staan vaak op een laag pitje. Dat blijkt uit de onlangs gehouden sportmonitor. Reden genoeg voor een groot aantal lokale organisaties om de koppen bij elkaar te steken en een plan van aanpak te maken om 55-plussers aan het bewegen te krijgen. En dat lijkt te lukken.

VLAARDINGEN – Vanmorgen is bij voetbalvereniging Zwaluwen in Holy de aftrap verricht van het project 'Gezond oud worden in Vlaardingen', waarbij de sportbeoefening een belangrijke rol speelt. Om de betrokken partijen uit sport, welzijn en zorg aan hun afspraak te houden is er een convenant getekend onder het toeziend oog van de wethouders Oosterom en Van Harten. Bij Vlaardingen in Beweging, de organisatie die de projecten gaat uitvoeren en coördineren, gaan de projectleiders Annemiek Visser en Gôkky Zeinstra hard aan het werk om de geplande doelstellingen te halen. "Uit de sportmonitor bleek inderdaad dat de doelgroep boven de 55 jaar in Vlaardingen te weinig beweegt en het sociale contact aan het verwaarlozen is. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor het wel bevinden van deze mensen en daar gaan wij aan werken", zegt Gôkky Zeinstra, als zij aan de laatste voorbereidingen bezig is voor het ondertekenen van het convenant. "Het is vaak geen onwil van deze mannen en vrouwen om te gaan bewegen, maar het vinden van de juiste organisatie om iets op dit gebied te gaan doen is moeilijk, of dat nu sport is of een andere activiteit. Wij willen daarbij helpen."
Het kan allemaal zo eenvoudig zijn. "Er zijn op dit gebied in Vlaardingen al veel organisaties actief, maar die activiteiten zijn alleen niet op elkaar afgestemd," zegt Gôkky.

"Wij willen een helder beeld scheppen van die organisaties en de activiteiten die georganiseerd worden. Het moet laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn." Gôkky Zeinstra denkt bijvoorbeeld aan een beweegevenement op een grasveld voor een seniorenflat. ''Vereenzaming ligt op de loer en dat is niet goed voor de zelfredzaamheid." Ook gaan Annemiek Visser en Gôkky Zeinstra onderzoeken waar deze doelgroep behoefte aan heeft. "Dat is belangrijk om de activiteiten hierop af te stellen." Een eerste inventarisatie is al gedaan bij de onlangs gehouden fittest voor 55-plussers, waar Visser en Zeinstra de bijna vijfhonderd deelnemers een vragenlijst liet invullen, waarbij een belangrijk deel was ingeruimd om de behoefte te peilen op het gebied van sportbeoefening. Een eerste activiteit is al gestart met walking football, een variant van voetbal maar dan speciaal voor senioren.

Meer berichten

Shopbox