Logo grootvlaardingen.nl


Vaartland trots op behoud van goud

Door Kor Kegel

VLAARDINGEN – Vaartland behoudt zijn gouden status. Het zorgcentrum aan de Dillenburgsingel in Holy beschikt over het Gouden Keurmerk in de Zorg. Bij een tussentijdse audit kreeg Vaartland te horen dat het PREZO-keurmerk behouden blijft.

Vaartland hoort bij de Frankelandgroep. Ook de Schiedamse locaties kregen donderdag het goede nieuws te horen. Het gaat om Frankeland, Jacobs Gasthuis, Harg-Spaland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF) voor zowel wijkverpleging als hulp bij het huishouden. Het 50-jarige Schiewaegh kreeg dat eerder dit jaar al te horen.

Het meest in de wolken waren ze bij Harg-Spaland, omdat daar als een van de eerste zorginstellingen in Nederland volgens een vernieuwd kwaliteitssysteem werd beoordeeld. Daarbij nemen de auditoren de ervaringen van bewoners en hun mantelzorgers als vertrekpunt.

,,Zeven keer goud! Wij zijn enorm trots,'' zegt Els Nauta, hoofd kwaliteit en communicatie van de Frankelandgroep. ,,Blijkbaar laten onze medewerkers zien dat ze voortdurend oog hebben voor wat onze bewoners en cliënten wensen en nodig hebben. En dat ze die zorg ook zo gewoon mogelijk geven.''

Voor Harg-Spaland aan de Willem Andriessenlaan was het donderdag het spannendst. Harg-Spaland was drie jaar geleden al het Gouden Keurmerk binnengehaald, maar nu was bij het kwaliteitssysteem PREZO de lat hoger gelegd, omdat de drie auditoren van Stichting Perspekt veel meer observeerden wat de bewoners en mantelzorgers vinden van de inzet van de medewerkers.

,,We hadden ons goed voorbereid op de nieuwe methode van beoordeling,'' zegt Wilma Bronneberg-van der Slot, manager zorg van Harg-Spaland. ,,Desondanks heeft zo'n dag toch een gespannen sfeertje. Hoe denken de auditoren, wat vinden ze? Gebeuren er onverwachte dingen? Maar de interactie met de auditoren was goed, soms zelfs gezellig. Ze spraken ook telkens hun waardering uit. In de loop van de dag kregen we een steeds beter gevoel.''

Eind van de middag kwam de uitspraak: ,,Jullie krijgen het Gouden Keurmerk.'' Tijd voor ontlading – en een feestje. ,,Het is voor alle medewerkers een kroon op hun werk, geweldig!'' zegt Wilma.

Els Nauta is het vierkant met haar eens: ,,Wat een geweldige prestatie hebben onze medewerkers van Harg-Spaland behaald! Tijdens de auditdag hebben zij vol enthousiasme laten zien hoe belangrijk zij persoonsgerichte zorg vinden en welke inspanningen zij leveren om bewoners zo plezierig mogelijk te laten wonen en een zinvolle dagbesteding te geven.''

De auditoren kwamen overal. Ze spraken met medewerkers, bewoners, vrijwilligers en leden van de Cliëntenraad. Daarnaast liepen ze in de praktijk mee om te onderzoeken of de bewoners persoonsgerichte zorg krijgen.

,,Ze waren onder de indruk,'' zegt Els Nauta. ,,Van het enthousiasme van onze medewerkers, de hoge klanttevredenheid, zorgdossiers die actueel en op orde waren en de aandacht voor persoonsgerichte zorg. Ze gaven aan dat we goed kijken naar wat de bewoner wenst en nodig heeft en dat we dat vervolgens ook gewoon dóen!''

Goud was er ook weer voor Frankeland, Jacobs Gasthuis, Vaartland en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (TOF), zowel Zorg Thuis als de hulp bij het huishouden. Zij kregen bij tussentijdse audits te horen dat ze hun gouden status mogen behouden. Schiewaegh was al eerder dit jaar bekroond met 'behoud van goud'. Schiewaegh bestaat deze week vijftig jaar.

,,Uitslagen die we met trots en blijdschap in ontvangst hebben genomen!'' aldus een persbericht van de Frankelandgroep.

Het kwaliteitssysteem PREZO 2017 sluit aan op het verplichte Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Het PREZO-gouden keurmerk wordt voor drie jaar toegekend, met jaarlijks een tussentijdse audit.

Meer berichten

Shopbox