Logo grootvlaardingen.nl


Nachtburgemeesters bijeen in Delft

Tien nachtburgemeesters uit Nederland, waaronder Leo IJdo uit de haringstad, waren in Delft bijeen voor het jaarlijkse nachtburgemeester congres, dit jaar georganiseerd door de nachtburgemeester van Delft Leo Quack. Op een informele manier wisselden zij informatie uit en luisterden naar elkaars ervaringen bij het uitvoeren van hun ambt. Verder maakten de nachtelijke gezagsdragers een rondvaart door de prachtige grachten van Delft en bezochten de Porceleyne Fles, de aardewerkfabriek, die opgericht is in 1653 en tegenwoordig ook als museum te bezoeken is. Er wordt Delfts Blauw aardewerk vervaardigd. Daarna gaf gastheer Leo Quack zijn collega nachtburgemeesters nog een rondleiding door Delft en gingen zij in historische kleding op de foto.

Op de voorgrond links de Vlaardingse nachtburgemeester Leo IJdo met zijn tien collega's uit Nederland.

Meer berichten

Shopbox