Logo grootvlaardingen.nl


Het al geruime tijd leegstaande gezichtsbepalende gebouw van het voormalige Shell Sportpark krijgt in de woningbouwplannen een nieuwe functie. (Foto: Peter Spek)
Het al geruime tijd leegstaande gezichtsbepalende gebouw van het voormalige Shell Sportpark krijgt in de woningbouwplannen een nieuwe functie. (Foto: Peter Spek) (Foto: Peter Spek)

Woningbouw op Shell sportpark

VLAARDINGEN – Er zijn plannen om op het voormalige sportpark De Vijfsluizen, op de grens tussen Vlaardingen en Schiedam, woningen te bouwen. Aanvankelijk was het de bedoeling, toen oliemaatschappij Shell in 2006 het terrein verkocht aan kantoorontwikkelaar OVG, om op die locatie een mulifunctioneel kantoorpark te bouwen. Maar de ontwikkeling op het gebied van het realiseren van kantoorgebouwen is inmiddels achterhaald.

"Er is een te groot aanbod in die sector en het kantoorprogramma in het bestemmingplan staat op gespannen voet met de visie van de provincie en het Rijk om geen kantoorlocaties meer te bouwen", laat het college van burgemeester en wethouders weten. "Daar komt bij dat hoogstedelijk wonen bij een OV-knooppunt als metrostation Vijfsluizen juist past in het provinciaal beleid."
Ontwikkelaar OVG heeft de gemeente in 2016 laten weten niet meer tot ontwikkeling van een multifunctioneel kantoorpark over te gaan op Vijfsluizen. "OVG is een kantoorontwikkelaar en geen woningbouwontwikkelaar, daarom zijn zij in overleg met bouwmaatschappij Heijmans, als potentiële koper van de Vijfsluizen, over een alternatief bouwprogramma met een gemengd woningbouwprogramma", aldus het college.

Ook de vestiging van een onderwijsinstelling wordt nog onderzocht. Tot op heden is op de locatie alleen het Bastion hotel gerealiseerd. "Met een gewijzigd bouwprogramma wordt herontwikkeling mogelijk, zodat het terrein een volwaardig onderdeel van de stad wordt en niet verder verloedert", laat het college weten. Verder heeft Heijmans het plan zo aangepast, dat het voormalige gezichtsbepalende Shell sportgebouw in stand wordt gehouden en onder andere een horeca-functie kan krijgen. De beoogde koper en ontwikkelaar zetten tevens in op een gasloze en engerieneutrale ontwikkeling van het gebied. Voor de huur van dit soort appartementen is namelijk veel belanstelling. "Naar vergelijkbare appartementen op bijvoorbeeld het Schiereiland in de Rivierzone is veel vraag, nog voordat het project op de markt is gezet", aldus het college. Er zijn wel zorgen over de milieuaspecten. "Wonen is een kwetsbare functie op die locatie, met in de nabijheid rijksweg A20, met name geluid en luchtkwaliteit staan onder druk. De ontwikkelaar heeft echter onderzoek gedaan en voorgesteld een harde schil langs de snelweg aan te brengen die ervoor zorgt dat aan de groene binnenkant een geschikt woonmilieu ontstaat."
Het blijft echter een uitdaging om op die locatie een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren.

Meer berichten

Shopbox