Foto: PR

Vreugdevuren mogen voorlopig nog branden

De vreugdevuren tijdens de jaarwisseling mogen voorlopig nog branden. De gemeente heeft besloten ook dit jaar ontheffing te verlenen voor het ontsteken van de vreugdevuren onder nog nader te bepalen voorwaarden.

Vlaardingen - De vreugdevuren worden jaarlijks ontstoken aan de Marathonweg en op de Broekweg. In 2014 heeft het college aangegeven de jaarlijkse vreugdevuren te verbieden vanaf het moment dat locatie Marathonweg door infrastructurele aanpassingen niet meer geschikt is voor een vreugdevuur. Mede naar aanleiding van het 'fietsenincident' vorig jaar bij het vreugdevuur op de Broekweg zijn eerder dit jaar gesprekken gevoerd met de organisatoren van beide vreugdevuren. Daarbij is besloten om via een enquête het gevoel van te peilen onder de omwonenden van beide vreugdevuurlocaties.
Een meerderheid van de respondenten geeft aan zich veilig te voelen in de aanloop naar en tijdens de vreugdevuren. Opmerkingen die omwonenden hebben geplaatst bij de enquête worden nader onderzocht, om waar nodig maatregelen te treffen.

Ook worden in nader overleg met de organisatoren van de vreugdevuren en de operationele diensten verder aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.

Enquete

De omwonenden worden hiervan op de hoogte gebracht en ontvangen nog een brief over de uitkomst van de enquête.

Meer berichten

Shopbox