Logo grootvlaardingen.nl


Foto: Theo van Sambeek

Overleg over verkeersveiligheid bij basisscholen

VLAARDINGEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft in de afgelopen periode constructieve gesprekken gevoerd met zestien basisscholen in Vlaardingen over de verkeersveiligheid bij het brengen en halen van leerlingen.

Ouders brengen hun kinderen vaker met de auto naar de basisschool. Druk autoverkeer rondom de school maakt het voor lopende en fietsende jeugd minder veilig. Het overleg heeft geresulteerd in het nemen van diverse verkeersmaatregelen, zoals aanpassing van bebording en het verhogen van verkeersdrempels bij basisschool Van Kampen in het centrum. Met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is afgesproken dat zij scholen intensiever gaat informeren over het aanbod aan verkeerseducatie. In het Actieplan Mobiliteit, dat nog door de gemeenteraad vastgesteld moet worden, is verkeersveiligheid als belangrijkste doelstelling opgenomen. Hierbij vervult de gemeente een stimulerende en faciliterende rol. Samen met basisscholen, bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen ,wordt blijvend gewerkt aan een bruikbare en verkeersveilige schoolomgeving.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox