Logo grootvlaardingen.nl


Detail van de voorpagina van het besproken boekje over de Holiërhoekse Polder. (Foto: F. Assenberg)
Detail van de voorpagina van het besproken boekje over de Holiërhoekse Polder. (Foto: F. Assenberg)

'Ons voorstel werd niet overgenomen'

Vlaardingen - Vlaardinger Dick van der Velden heeft een boekje gepubliceerd over de Holiërhoekse Polder. Hij verwoordt daarin hoe de laatste decennia dit gebied ingrijpend is gewijzigd. In de marge van zijn verhaal brengt hij een hommage aan Aad Olsthoorn, beheerder van een veestapel.

Het boekje van Van der Velden is verschenen in de serie 'van 't Oft naar 't Oofd' dat wordt uitgegeven door Streekmuseum Jan Anderson. Dick van der Velden: "Van 1998 tot 2013 werd het noordelijke deel van de wijk Holy omgevormd van een oorspronkelijke polder met weidegebied tot een extensief recreatiegebied. Als bewoner van deze wijk volgde ik belangstellend de besluitvorming en de uitvoering van de werkzaamheden." Het was zijn bedoeling om samen met buurman Kees van der Giessen één van de aan te leggen recreatieplassen te vernoemen naar Aad Olsthoorn, de laatste landarbeider in het gebied. Inderdaad gingen de mannen aan de slag tijdens de veranderingen in de polder. Zij plaatsten een bordje bij een vijver en Aad Olsthoorn onthulde tijdens een eenvoudige ceremonie het met zijn naam getooide bordje: 'Olsthoornplas'.

Maar, zo simpel was het niet. Van der Velden en van der Giessen volgden als nette burgers in 2001 de bestuurlijke route en dienden bij het gemeentebestuur formeel een verzoek in om de vijver waarbij het bord stond officieel Olsthoornplas te noemen. Acht jaar later vernamen zij dat B & W van Vlaardingen besloten hadden de naam 'Zouteveenseplas' eraan te geven. Van der Velden daarover: "Ons voorstel kon niet worden overgenomen. Het is wel bijzonder dat de naam Zouteveenseplas voor de plas werd gekozen, terwijl die in feite in de Holierhoëkse Polder ligt." De Zouteveense Polder ligt ten noorden van de Holierhoëkse Polder, tegen Schipluiden aan. Los van de bestuurlijke en technische informatie over de metamorfose van het gebied, schrijft de auteur ook over het ontstaan ervan en wat er zoal aan natuur is te vinden. Als liefhebber van de edele kanosport richt hij ook zijn aandacht op het vroegere varen van boeren met bootjes door de watergangen in de polder voor het vervoer van landbouwproducten naar markten in de omgeving. Bij de Vlaardinger Vaart stond daartoe een windas om scheepjes vanuit de lager gelegen polder in deze vaart te krijgen. Een windas was een as met een draaiwiel en was gebouwd op een soort steiger. Aan de as was een touw of ketting bevestigd en door aan het wiel te draaien kon men een boot vanuit de polder de Vaart in trekken.

Het leerzame boekje met verschillende invalshoeken is te koop in Streekmuseum Jan Anderson en de boekhandel.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox