Burgemeester Heusdens en andere Vlaardingers worden niet vergeten

Foto:

Op 26 maart 1975 nam burgemeester Heusdens met een toespraak officieel afscheid van de gemeenteraad. Vlaardings ‘eerste burger” kon tevreden terugblikken op het naoorlogse verleden van zijn stad. Gedurende Heusdens’ lange ambtsperiode had Vlaardingen een ongekende expansie doorgemaakt qua inwonersaantal, woningbouw en industrialisering.

Ingezonden: historische vereniging

Vlaardingen - Zo begint de inleiding van het boekje “Lastige Vlaardingers. Ontzuiling en gezagscrisis.” Moet u nagaan, al meer dan 45 jaar geleden, maar nog steeds denken veel oud Vlaardingers met weemoed terug aan die tijd. Een gedachte die opkomt is: “Als burgemeester Heusdens het alleen had moeten doen, wat was er dan van terechtgekomen?”

Ere wie ere toekomt, hij had vele slimme plannetjes en financiële potjes en hij wist op welke knop hij moest drukken om iets voor elkaar te krijgen. Maar zou het ook gelukt zijn zonder de inspanning van al die Vlaardingers die met hoofd en hart en handen mede uitvoering gaven aan de plannen van de burgemeester? Nee, zeker niet!

Er is een Burgemeester Heusdenslaan, maar geen Vlaardingerslaan of Vlaardingerssingel, terwijl we als inwoners van deze stad toch veel dank verschuldigd zijn aan de harde werkers van de jaren 50 en 60. De mannen en vrouwen die deze stad mede hebben opgebouwd.

Niet vergeten

Historie bestaat niet alleen uit gebouwen, maar zeker ook uit mensen. De Historische Vereniging Vlaardingen vindt dat zij met naam een plekje verdienen in het historisch geheugen van onze stad. Daarom heeft de vereniging het initiatief genomen om de namen van alle personen die op Emaus en Holy begraven zijn in de archieven op te sporen en op internet te zetten. Opdat ook zij niet worden vergeten. De werkzaamheden voor Holy zijn nagenoeg afgerond. Van Emaus zullen in de komende maanden de namen van geruimde graven uit de periode 1960 – 1980 op het internet worden gezet.

Oproep

En dan nu de vraag: Heeft u van een geruimd grafmonument op Emaus of Holy een foto? En zo ja, wilt u (een scan van) deze foto beschikbaar stellen voor plaatsen op internet? Stuur dan even een berichtje aan de Historische Vereniging Vlaardingen info@hvv-vlaardingen.nl. Stuurt u het per post? Verdere contactgegevens staan op internet.

Ook ander materiaal, zoals een kopie van een overlijdensadvertentie, is van harte welkom.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden