<p>Wethouder Jules Bijl liet vorige week, als donderslag bij heldere hemel, de gemeenteraad weten, dat hij kans had gezien een begroot tekort over 2020 van ruim acht miljoen euro om te buigen tot een positief saldo van vijf miljoen euro. Foto: Gemeente Vlaardingen</p>

Wethouder Jules Bijl liet vorige week, als donderslag bij heldere hemel, de gemeenteraad weten, dat hij kans had gezien een begroot tekort over 2020 van ruim acht miljoen euro om te buigen tot een positief saldo van vijf miljoen euro. Foto: Gemeente Vlaardingen

(Foto: )

Onrust over meevaller van 5 miljoen

De mededeling van financieel wethouder Jules Bijl, dat er vorig jaar geen tekort van ruim acht miljoen euro de boeken in zou gaan, maar een voordelig saldo van ruim vijf miljoen euro is ontstaan, heeft in de Vlaardingse politiek nogal wat vragen opgeroepen. Erik van Pienbroek, van ChristenUnie-SGP, vraagt zich hardop af of de inwoners van Vlaardingen het college van burgemeester en wethouders met deze opmerkelijke cijfers nog zien als een betrouwbare overheid.

Door Peter Spek

VLAARDINGEN – De cijfers zijn afkomstig uit de jaarstukken over 2020 en is een verantwoording van het college aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en beheer. Jules Bijl laat weten, dat het verschil enerzijds te verklaren is door de gevolgen van de coronapandemie en anderzijds door de gewijzigde mindset bij het bestuur en de ambtelijke organisatie ten aanzien van de financiële sturing. Het voordelig saldo van ruim vijf miljoen euro is des te opmerkelijker, omdat de gemeente Vlaardingen in 2020 nog onder preventief toezicht stond van de Provincie Zuid-Holland, omdat het de financiën niet op orde had. “Een herstelplan en een aanvullend ombuigingspakket en het maken van moeilijke keuzes is het ons gelukt om een positief resultaat neer te zetten bij de jaarrekening en daar ben ik trots op”, is de lezing van Jules Bijl. Fractievoorzitter Erik van Pienbroek van ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld aan het college hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen, terwijl wij daar lopen de het proces niet van op de hoogte zijn gesteld.

Andere keuzes

“Wanneer er destijds meer zicht of grip was op de financiële ontwikkeling, dan hadden wij als gemeenteraadsleden andere keuzes kunnen maken en hadden de kosten voor bijvoorbeeld de parkeervergunningen niet verhoogd behoeven te worden.” Erik van Pienbroek is vooral verbaasd over het feit, dat bij de bespreking van de tweede voortgangsrapportage in september, dat een fors negatief financieel beeld liet zien, de gemeenteraad niet werd geïnformeerd over die positieve cijfers. “Terwijl er al negen maanden verstreken waren van het jaar 2020. Het kan niet zo zijn dat de wethouder van financiën pas ergens in april van dit jaar erachter is gekomen dat de uitgaven fors achtergebleven waren op de ramingen”. De Vlaardingse politicus vraagt zich ook af, hoe de begroting van dit jaar er uit had gezien, als deze positieve wending bij de gemeenteraadsleden in november bekend was. “Hoe had deze begroting er dan uitgezien en welke keuzes zouden er dan anders gemaakt zijn”, is zijn betoog. Erik van Pienbroek vraagt zich ook af waarom er minder geld is uitgegeven aan onderwijsachterstanden. “Dit lijkt tegenstrijdig met het beeld dat de onderwijsinspectie eind november van het vorige liet weten, omdat door de coronacrisis het schoolverzuim juist hoger ligt en blijven de niet uitgeven bedragen beschikbaar voor het beoogde doel of vervallen zij aan de algemene reserve”, besluit Erik van Pienbroek.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden