<p>Dat luchtige is wel nodig want soms is de tekst wel een beetje cryptisch.&nbsp;</p>

Dat luchtige is wel nodig want soms is de tekst wel een beetje cryptisch. 

(Foto: Tekening Len Munnik.)

Vlaardings boekwerkje over luchtfietsen naar beloofde land

Het gebeurt niet vaak dat een kerk aandacht vraagt voor maatschappelijke kwesties. Onlangs gebeurde dat op een opvallend bescheiden (en beetje ingewikkelde) manier.

Door Frans Assenberg

Vlaardingen - Het was Leen Boer van de PKN Vlaardingen die het voortouw nam in het verspreiden van een boekwerkje dat de titel draagt ‘Luchtfietsen, op weg naar het beloofde land.' Leen de Boer: "Het is een oproep aan de landelijke PKN (Protestantse Kerk Nederland) om samenwerking tot stand te brengen met alle wereldreligies, om de politiek aan te sporen de juiste maatregelen te nemen inzake klimaatproblemen, natuurvernietiging en vervuiling, en om de mensen die er het ergst onder lijden te ondersteunen."

Dat is een enorme ambitie die zij, de samenstellers, op redelijk ludieke wijze voor het voetlicht willen brengen. Het gaat dan ook over liefde, godsdiensten, spiritueel bewustzijn, homo's en over het beloofde land. "Om het doel, het beloofde land, te bereiken moeten we door de woestijn van vervuiling en moeten we de gevolgen van klimaatverandering afwenden. De corona-crisis bewerkt dat politici meer naar wetenschappers luisteren en hopelijk doen zij dat ook bij klimaatweten-schappers.” Ten aanzien van homo's schrijven zij: "Er staan teksten in de Bijbel die homoseksualiteit verbieden. Naar ons idee zijn die teksten afkomstig uit de toen heersende culturele opvattingen. Hier geldt: metaforisch lezen. De lbth'ers zijn ook schepselen van God en God is liefde." In een brief aan het moderamen en directie van de Protestantse Kerk Nederland geeft De Boer aan dat de samenstellers vasthouden aan de kern van het geloof, het loslaten van opvattingen: meer samenwerking. Aandacht voor natuurschade, vervuiling en zogenaamde ‘verkenners' melden soms iets positiefs, maar er moet nog veel veranderen. "Alle godsdiensten werken samen in de Betere Wereld." Het werkstuk is luchtig gemaakt door tekeningen van Vlaardinger Len Munnik. Dat luchtige is wel nodig want soms is de tekst wel een beetje cryptisch. Mooi is dat de onderwerpen redelijk ‘aards' zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden