<p>Ron Boers waardeert de muurschildering in de Bleekstraat zeer.&nbsp;</p>

Ron Boers waardeert de muurschildering in de Bleekstraat zeer. 

(Foto: Milo Boers)

Vlaardingen krijgt weer meer muurschilderingen

In de Oostwijk zie je aansprekende voorbeelden van hoe muurkunst kan bijdragen aan verbondenheid met je woonomgeving. Bewoners van de Eendrachtstraat en de Bleekstraat vinden het een blijk van de creativiteit die de wijk aankleedt. Het versterkt de identiteit, het gevoel van trots zijn.

Door Kor Kegel

VLAARDINGEN - “Met verschillende soorten kunst maak je een imago van de stad zichtbaar”, zegt Julia Nibourg. “Kunst prikkelt het oog, het zorgt voor gesprek en verbinding.” 

Zij nam in 2019 het initiatief om de Eendrachtstraat te voorzien van een historische foto met een gedicht. In 2020 heeft ze samen met Patricia Kornaat gezorgd voor een informatief bord in de Dwarsbleekstraat zodat verzetsstrijder Abraham Maat voortaan op 4 mei wordt herdacht. 

Vissersvrouw

Ook vorig jaar zijn ze samen met Loes Henger begonnen aan een project in de Bleekstraat. Met hulp van ‘buurtschilder’ Marcel Verweel verrijkten zij de Haringstad met een muurschildering van een Vlaardingse vissersvrouw in klederdracht, omringd met een school haringen en haringvloten.

Kunst als bijdrage aan het wijkgevoel – dat is al één reden voor Ron Boers om blij te zijn met de bijval die hij van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen kreeg. Ron Boers is gemeenteraadslid; hij leidt een naar hem genoemde tweemansfractie die vaak een dwarse opstelling heeft en tot het randje wil gaan. 

Berlijn

Toch heeft hij nu een punt gemaakt waar brede steun voor bestaat: meer muurschilderingen in de hele stad Vlaardingen – niet alleen in de binnenstad. Ron Boers heeft het college van B & W gevraagd of het met de woningcorporaties Samenwerking en Waterweg Wonen in gesprek wil gaan om bij hun flats muurschilderingen mogelijk te maken. Hij toonde een tot de verbeelding sprekende muurschildering in Berlijn.

Het college antwoordt dat het zeker bereid is om met de corporaties de realisatie van muurschilderingen te bespreken. De afdeling kunst, cultuur en erfgoed was al bezig met een plan van aanpak voor muurschilderingen in de binnenstad, zegt het college. “Uitbreidingen naar andere wijken kan met medewerking van eigenaren mogelijk worden.”

Wijk- en wij-gevoel

Zo staat muurkunst na een halve eeuw weer op de agenda. Vlaardingen pionierde er destijds mee. Daarna leed het gemeentebestuur lange tijd aan cultuurarmoede en was er een opvatting dat beeldende kunst niets hoeft te kosten, als je amateurkunst prefereert boven het werk van professionele beeldend kunstenaars. 

Ron Boers wil echter optimaal de beroepskunstenaars bij zijn initiatief betrekken. Hij vindt ook dat buurtbewoners een stem moeten krijgen in de keuze van thema’s en ontwerpen. “Belangrijkste doel voor mij is om de leefbaarheid in de wijken te vergroten, zodat de bewoners weer trots worden op hun wijk en dat er een wij-gevoel ontstaat. 

“De leefbaarheid staat in veel Vlaardingse wijken ernstig onder druk, dus investeren in verbetering van de leefomgeving is hard nodig”, aldus Ron Boers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden