Kort nieuws en de online krant


Foto:

Kort nieuws en de online krant

Ommetje met Erik Scherder

VLAARDINGEN - De steeds populairder wordende app Ommetje van de Hersenstichting moedigt ook de Vlaardingers aan om samen met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder dagelijks een ommetje van minimaal 20 minuten te maken. “Dat is niet alleen goed voor je spieren, maar ook voor je hersenen”, zegt Erik Scherder onder andere ook bekend van het programma De Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk. JOGG Vlaardingen en Vlaardingen in Beweging sluiten zich hier volledig bij aan en hebben een app groep Vlaardingers aangemaakt. Om mee te doen heb je een account nodig in de app Ommetje. De app is gratis te downloaden. Men kan meedoen met een team door een aparte code in te voeren, die inmiddels bij Vlaardingen in Beweging online is gezet. Iedereen mag meedoen en aansluiten wanneer men wil. Maar hoe eerder je met het team meedoet, hoe groter de kans is dat je bovenaan in de ranking komt te staan. Houd dus de social media van ViB en JOGG Vlaardingen in de gaten via de website www.stichtingvib.nl/ommetje. “Juist nu veel mensen alleen maar thuis zitten en werken, willen wij stimuleren om even naar buiten te gaan om te bewegen. Je bouwt er ook extra weerstand mee op en dat is erg handig in deze tijd.” aldus JOGG-uitvoerder en buurtsportcoach Annemarie Meijers. “Ik probeer zelf ook iedere dag een ommetje te lopen. Deze app helpt me daarbij.”

Geen plek voor opvang dieren

VLAARDINGEN - De dierenambulance West Nederland, die nog steeds op zoek is naar een locatie in Vlaardingen en haar oog had laten vallen op een leegstaand schoolgebouw aan de Louise de Collignylaan, kreeg van het college van burgemeester en wethouders te horen, dat alle ruimtes in de school inmiddels tijdelijk zijn verhuurd en er geen plaats is voor de dierenambulance. Ook is het plan om het gebouw volgend jaar weer te gaan gebruiken om onderwijs te geven. Het huisvestingsprobleem blijft daar door bestaan voor de dierenambulance, dat ook een locatie in de Broekpolder op niets zag uitlopen. Gesprekken met de Dierenbescherming aan de Koggehaven zijn eveneens vastgelopen, maar het college wil nog een laatste poging wagen om de partijen tot elkaar te brengen. Eerder liep al een mediationtraject vast tussen beide partijen.

Doeltreffende gemeente
VLAARDINGEN - Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het voornemen voor het instellen van een nieuwe gemeentelijke hoofdstructuur waarbij er sprake is van een concerndirectie. De nieuwe structuur is nodig omdat de gemeente op een adequate en doeltreffende wijze de taken die op haar afkomen de komende jaren wil gaan uitvoeren. Daarbij hoort een toekomstbestendige sturingsfilosofie en organisatie inrichting. Adviesbureau Rijnconsult heeft hier een advies over uitgebracht. Nu het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met deze nieuwe hoofdstructuur, wordt de werving gestart van drie nieuwe directeuren. Deze nieuwe directeuren gaan zich samen met de gemeentesecretaris buigen over de verdere uitvoeringsagenda om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. De structuurwijziging is daarmee niet het sluitstuk van de ontwikkeling, maar een eerste stap in het proces.

Lees hier de online krant

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden