Bouw van woningen aan de Kethelweg in 2022 van start


<p>De te slopen school bij de Kethelweg. Foto Frans Assenberg.</p>

De te slopen school bij de Kethelweg. Foto Frans Assenberg.

(Foto: Tekst en foto Frans Assenberg.)

Bouw van woningen aan de Kethelweg in 2022 van start

Het gaat nog wel ongeveer twee jaar duren eer de eerste bewoners van de nieuw te bouwen woningen aan de Kethelweg de sleutels zullen krijgen. Vanwege de mogelijk te krijgen overlast heeft een aantal omwonenden zich in een bewonersplatform verenigd.

door Frans Assenberg

Vlaardingen - Voor het voormalig terrein van de lokaal bekende garage van Van der Kooij aan de Kethelweg wordt een nieuwbouwplan ontwikkeld. Na het slopen van de oude showroom verrijzen er 16 appartementen en 21 woningen.

De plannen worden momenteel in overleg met een projectontwikkelaar en de gemeente Vlaardingen verder uitgewerkt. Wethouder Somers - Gardenier liet desgewenst weten dat op dit ogenblik de stand van zaken is dat ontwikkelaar Prohuis bezig is het schetsontwerp uit te werken. Er zijn nog geen woningen in de verkoop.” Over de planning van de bouw geeft zij aan: “De bouw zal van start gaan als het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend. Naar verwachting is dat in de loop van 2022.” Zij kon niet aangeven wanneer de leegstaande school daar zal worden gesloopt. De school deed in zijn laatste fase dienst als kantoor van de garagehouder. Ten aanzien van het slaan of boren van heipalen is het antwoord dat dat in de loop van 2022 zal gaan plaatsvinden.
De vraag kwam naar voren dat bewoners bang zijn voor planschade aan hun huizen door het heien. Welke maatregelen zullen daarvoor worden genomen? Somers: “Vooraf worden de woningen geïnspecteerd. De bouwer is aansprakelijk voor eventuele schade en zal daarvoor een verzekering afsluiten. Welke (hei)techniek zal worden gehanteerd, heien, boren, of anders is nog niet vastgesteld. Er is een klankbordgroep opgericht. Die komt in januari bijeen. In deze groep zitten de gemeente, Prohuis, een vertegenwoordiger van het Bewonersplatform en vier buurtbewoners.

Woningbouw

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden