Hoe zit het met het bomenbestand in Vlaardingen?


Foto: pr

Hoe zit het met het bomenbestand in Vlaardingen?

ChristenUnie/SGP fractie wil van het college weten hoe het er voor staat met het boomvolume in Vlaardingen. “Daarnaast krijgen we diverse berichten over de kap van bomen wegens ziekte/ouderdom maar ook 99 bomen aan de Marathonweg die moeten wijken voor 36 huizen.”

In de memo Groei boomvolume wordt door de wethouder aangegeven dat er geen financiële ruimte is om het boomvolume in Vlaardingen te laten uitbreiden, geeft de partij aan. “Dit kan een rare situatie opleveren omdat Vlaardingen 800 compensatie bomen krijgt voor de aanleg van het Blankenburgtracé.”

Daarnaast worden veel bomen gekapt om diverse redenen en dient voor elke gekapte boom naar volume weer een andere boom terug geplant te worden. “Voor de inwoners en ons is het niet duidelijk of deze bomen in Vlaardingen daadwerkelijk geplant en waar deze dan geplant worden.”

CU/SGP wil opheldering omdat er vanuit de gemeenteraad veel aandacht is voor de vele positieve kanten van bomen zoals warmte- en wateradaptatie, maar ook een goed leefklimaat voor mens en dier.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden