‘Hoera, we hebben een website!’ meldt Drevenbuurt


<p>Neem eens een kijkje op de kersverse website.</p>

Neem eens een kijkje op de kersverse website.

(Foto: pr)

‘Hoera, we hebben een website!’ meldt Drevenbuurt

Met trots presenteert de Drevenbuurt een eigen nieuwe website namelijk: www.duurzaamopdreef.nl. “Een prachtige ‘groene’ website die past bij het streven naar duurzaamheid in de Drevenbuurt Vlaardingen”, stellen de initiatiefnemers. 

Vlaardingen - Op de site staat het laatste nieuws, documenten en filmpjes. Vanuit de verschillende items zijn er mogelijkheden om ‘door-te-linken’ naar andere websites. “De website duurzaamopdreef.nl is zo het toegangsportaal naar handige informatie over de buurt.” 

Aanmelden voor de nieuwsbrief en contact met de stuurgroep en werkgroepen is heel eenvoudig gemaakt. De stuurgroep Duurzaam op Dreef hoopt Drevenbuurt bewoners zo nog beter van dienst te kunnen zijn. “Heeft u informatie, leuke ideeën of wilt u buurtgenoten ergens enthousiast voor maken, dan  kunt u dit nu eenvoudig doen.” 

Het is de bedoeling dat site (naast de nieuwsbrief) een platform voor duurzaamheid wordt van en  voor bewoners van de Drevenbuurt in Vlaardingen. 

De website is een initiatief van een groep bewoners van de Drevenbuurt in Vlaardingen, die zich inzetten om de buurt toekomstbestendig en duurzaam te maken. “Mensen wonen graag in deze buurt. Nu al zijn de gevolgen van de klimaatverandering te merken, namelijk hogere temperaturen, langere droogteperiodes, heviger hoosbuien en dergelijke. Dat leidt in de wijk tot meer wateroverlast, verzakkingen etc. Ook  het energieverbruik neemt toe, terwijl de gaswinning tot aardbevingen leidt en afgebouwd moet  worden.”

De wijkactie Duurzaam op Dreef is voortgekomen uit het project Next Generation Woonwijk in Vlaardingen-Holy. Een initiatief van de Metropoolregio. 

In 2018 is er een enquête gehouden onder bewoners van de Drevenbuurt. Op basis van die reacties zijn drie belangrijke thema’s gekozen. De energietransitie, de verzakkingen en het groen in de buurt. 

Er zijn een aantal informatiefilmpjes gemaakt en in oktober van dat jaar is er een drukbezochte informatie bijeenkomst georganiseerd in het kerkcentrum Holy. In vervolg op deze avond zijn er werkgroepen gevormd die volop aan de slag zijn met de genoemde thema’s, meldt Albert Tieken, namens stuurgroep Duurzaam op Dreef.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden