Logo grootvlaardingen.nl


Ook leerden de ouders hoe ze belangstelling kunnen tonen voor wat er op school gebeurd is.
Ook leerden de ouders hoe ze belangstelling kunnen tonen voor wat er op school gebeurd is.

Geslaagd: certificaten voor ouders van Globe

VLAARDINGEN - De ouders van leerlingen van basisschool de Globe in Vlaardingen zijn weer helemaal op de hoogte. Zij volgden de nieuwe ouderbijeenkomsten en mochten onlangs een certificaat in ontvangst nemen. "Nu weten we alles."

De cursus werd opgezet door Stichting Aanzet samen met de Globe, een school voor nieuwkomers in Vlaardingen. "Kinderen van 6 t/m 12 jaar leren kinderen er in korte tijd de Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven. Bovendien wennen de kinderen aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier hebben deze kinderen meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen."

Belangrijk

Ouders van leerlingen van de Globe zijn nieuw in Nederland en weten weinig tot niets van het Nederlandse onderwijssysteem. "Tijdens een serie ouderbijeenkomsten werden met PowerPoint presentaties verschillende thema's behandeld.

"In 15 weken tijd leerden de ouders hoe het Nederlandse onderwijs in elkaar steekt, wat het lesprogramma van de Globe inhoudt, waarom contact met school belangrijk is en op welke manier zij betrokken kunnen zijn bij de leerontwikkeling van hun kind.

Verder leerden ze wat hun rol bij de taalontwikkeling van hun kind is en wat belangrijk gevonden wordt in Nederland met betrekking tot opvoeding en onderwijs. De ouders leerden verschillende culturele opvoedstijlen kennen en hoe ze daar mee om kunnen gaan."

Schoolsucces

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor schoolsucces. "Een cultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan is niet alleen goed voor de prestaties en het welbevinden van leerlingen, maar ook voor het werkplezier van de leerkracht. En niet te vergeten het vertrouwen van de ouders in de school!"

Na afloop van de cursus wisten ouders hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen op leergebied en hoe ze hun kind kunnen motiveren om huiswerk te maken.

Gezelligheid

"Blij met groep en leerkracht." "Taal, gezelligheid, voorlichting, alles zit erin." Zomaar wat quotes van enthousiaste ouders die de oudercursus gevolgd hebben.

Aanzet en de Globe kijken terug op een succesvol nieuw project.

Meer informatie op: www.stichtingaanzet.nl

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten